Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej

W ramach projektu "Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej" uczniowie otrzymali indywidualną pomoc w przezwyciężeniu trudności edukacyjnych, co przełożyło się realnie na końcowy efekt promocji do klas wyższych.
Dzięki szkoleniom wszyscy nauczyciele zostali uświadomieni jak ważna jest edukacja włączająca i indywidualne podejście do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W ciągu ostatnich dwóch lat 3 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe z terapii pedagogicznej, a liczba deklarujących, że widzi taką potrzebę dokształcania się w tym kierunku wzrosła.
W szkole zostali zatrudnieni na pełny etat : psycholog i logopeda.

Współpraca z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach układa się bardzo dobrze: rodzice wiedzą jaką pomoc mogą uzyskać ze strony szkoły, otrzymują pełne  wsparcie w kontaktach z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi instytucjami wspierającymi szkołę.
Stosunek społeczności uczniowskiej do uczniów z niepełnosprawnościami poprawił się w codziennych relacjach.
W środowisku lokalnym i w samorządzie gminnym, dzięki realizacji m.in. programu „Uczeń niepełnosprawny w szkole.” szkoła postrzegana jest jako szkoła otwarta na innowacje, na potrzeby uczniów i rodziców.
Szkoła od roku szkolnego 2011/12 będzie realizowała projekt : „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – II szkół podstawowych w gminie Środa Ślaska”.

W roku szkolnym 2009/10 Komisja Edukacji Wczesnoszkolnej włączyła problematykę dzieci niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach w program wychowawczy klas 1 – 3. Rezultatem zajęć i warsztatów przeprowadzanych w klasach był Szkolny Konkurs Plastyczny dla uczniów z klas 1 -3 pt. „Niepełnosprawni uczniowie są wokół nas”. Efektem była pokonkursowa wystaw prac w holu szkoły, a najciekawsze prace zostały nagrodzone na uroczystym apelu. Dla nas nauczycieli analiza rysunków była ciekawym zaczątkiem dyskusji na temat obecności osób niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz postrzeganiu ich przez uczniów.   
W szkole już od 10 lat odbywa się impreza środowiskowa „I ty możesz zostać Św. Mikołajem” skierowana do dzieci ze środowisk zagrożonych. W działania włączane są dzieci z niepełno sprawnościami. Impreza ta zawsze przeprowadzana jest w soboty w okolicach 6 grudnia przez nauczycieli, rodziców, uczniów chcących charytatywnie popracować dla środowiska szkolnego.  
Uczniowie szkoły regularnie uczestniczą w spotkaniach integracyjnych „Anioły”, które mają na celu zbliżenie uczniów obu szkól, pokazania, że świat dziecięcych zabaw jest taki sam, bez względu na specyficzne cech każdego z nas. Efektem tej współpracy na pewno jest większa świadomość uczniów, że świat jest zróżnicowany, a różnice te nie wskazują, że jedni są lepsi od innych. Dodatkowo spotkania integracyjne „Anioły” włączają do współdziałania rodziców nauczycieli i same dzieci.


Inną tradycją szkoły jest Bal Karnawałowy dla klas 1 – 3. Celem jest kultywowanie wspólnej zabawy wszystkich uczniów, którzy mogą podczas Balu spełnić swoje marzenia i wystąpić w  wyśnionych rolach ; pochodzących ze świata bajek i baśni. Zabawa karnawałowa zawsze ma oprawę muzyczną, którą wykonuje zaprzyjaźniony Zespól Muzyczny, nauczyciele przygotowują konkursy, w których mogą osiągnąć sukcesy uczniowie często „niewidoczni” w codziennym życiu szkoły. Zadaniem naszym jest włączenie do zabawy wszystkich uczniów, pomoc w przełamywaniu nieśmiałości, niepewności siebie czy małej wiary we własne siły.