Debata o prawach dzieci niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku

Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, „dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo dziecka w życiu społeczeństwa”.

Czy jednak prawa dziecka do opieki medycznej, edukacji i zabezpieczenia socjalnego są należycie zabezpieczone? Jakie instytucje i organizacje pozarządowe wspierają na Dolnym Śląsku dzieci niepełnosprawne i ich rodziny? Jakie są najpilniejsze potrzeby rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym?

O tym wszystkim rozmawialiśmy 16 grudnia 2011r. podczas debaty poświęconej sytuacji dzieci niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku.


Spotkanie prowadziła dr n. med. Adriana Pietraszkiewicz. Gości powitał, życząc owocnej dyskusji, Krzysztof Pietraszkiewicz - prezes Fundacji „Promyk Słońca”.


Debata miała formę trzech paneli dyskusyjnych poświęconych kolejno zagadnieniom z zakresu zdrowia, edukacji i zabezpieczenia socjalnego.

W debacie udział wzięli eksperci:


1. Blok tematyczny ZDROWIE:
- prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka – senator RP:
Zabezpieczenie opieki medycznej dla dzieci niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku.
- dr n. med. Grażyna Banaszek – Fundacja „Promyk Słońca”:
Wczesny skrining niemowląt jako szansa na przeciwdziałanie niepełnosprawności.
- prof. dr hab. Marek Woźniewski – dziekan Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu:
Znaczenie kompleksowej rehabilitacji w usprawnianiu dzieci niepełnosprawnych.
- Joanna Mierzwińska – rzecznik prasowy NFZ Oddział Dolnośląski:
Finansowanie świadczeń medycznych na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
- Bartłomiej Skrzyński - rzecznik miasta Wrocławia ds. osób niepełnosprawnych:
Działania miasta w zakresie opieki zdrowotnej (promocja zdrowia i profilaktyka chorób) dzieci
z różnymi niepełnosprawnościami.


2.  Blok tematyczny EDUKACJA:
-Weronika Żuławińska –Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:
Realizacja prawa do edukacji dzieci niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku.
- Barbara Błoch – Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia:
Współpraca poradni psychologiczno-pedagogicznych ze szkołami w świetle nowego rozporządzenia.
- Ewa Materka – dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych we Wrocławiu:
Różne drogi edukacji dzieci niepełnosprawnych.
- Marta Kobza – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbylutowie:
Sytuacja edukacyjna dzieci niepełnosprawnych z małych miejscowości.


3. Blok tematyczny POMOC SPOŁECZNA:
-Krzysztof Włodarczyk – PFRON:
Perspektywy wspierania rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym w ramach zadań PFRON.
- Andrzej Mańkowski – dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:
Sytuacja socjalna dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin na Dolnym Śląsku.
- Alicja Szatkowska – prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób niepełnosprawnych:
Problemy rodzin dzieci niepełnosprawnych w małych miejscowościach.
- Dariusz Szrejder – Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego:
Potrafić pomagać – wyzwania dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w skutecznym wspieraniu rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

Debata była transmitowana online. Pytania zadawane przez internautów przekazywane były ekspertom.
Dyskusję podsumowują postulaty sformułowane na podstawie wypowiedzi uczestników. Wskazują one na najważniejsze kierunki działań, które powinny być podejmowane na rzecz dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny.


Wszystkim uczestnikom debaty dziękujemy za ważne głosy i konstruktywną dyskusję.


Debata jest organizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ze środków PFRON.