Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie

Profesor Peter Mittler powiedział:  „włączanie jest procesem, pewną podróżą raczej niż punktem przeznaczenia”.  Dziś z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że szkoła w Kiełczowie w tę podróż wyruszyła. W szkole, w klasach ogólnodostępnych uczą się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Większość nauczycieli akceptuje odpowiedzialność za wszystkich uczniów. Działa system wsparcia. Nauczyciele mogą liczyć na pomoc kadry zarządzającej i specjalistów, a także mają możliwość rozwoju zawodowego.   

Otwartość szkoły w Kiełczowie to nie tylko dążenie do likwidacji barier architektonicznych, choć i te udaje się stopniowo niwelować (wykonano podjazd, przebudowano toalety, a w planie jest budowa windy).
Placówka poczyniła  również postępy w innych dziedzinach, np. umożliwia  uczniom dostęp do bogatej oferty edukacyjnej.  Aby pomóc uczniom w  przezwyciężeniu trudności szkolnych i  kształtowaniu własnej osobowości dokonano  przewartościowania – przebudowano swoją organizację, programy nauczania, sposoby oceniania uczniów (udział w II module Oceniania Kształtującego). Różnorodne potrzeby i oczekiwania uczniów są dla nauczycieli wyzwaniem i powodem do poszukiwania nowych dróg,  wzbogacania warsztatu pracy i do zespołowego wysiłku.


Podczas realizacji projektu Uczeń Niepełnosprawny w Szkole Ogólnodostępnej w szkole miało miejsce wiele wydarzeń, w których równorzędnie z pełnosprawnymi brały udział osoby niepełnosprawne. Podczas warsztatów bożonarodzeniowych uczniowie, rodzice i nauczyciele wspólnie wykonali ozdoby świąteczne. W warsztatach wzięły udział całe rodziny, a największym powodzeniem cieszyło się pieczenie ciasteczek w szkolnej kuchni. Wspólnie spędzony czas podczas warsztatów dał okazję do wzajemnego poznania w atmosferze wzajemnej życzliwości. Następnie w szkole został zorganizowany kiermasz ozdób wykonanych podczas warsztatów. Celem całego przedsięwzięcia było pozyskanie funduszy na rehabilitację ruchową Ewy i Julii, dziewczynek poruszających się na wózkach.
Podczas „Wieczoru talentów” zaprezentowali się  podopieczni programu, pokazali  swoje talenty muzyczne  i odnieśli duży sukces.
Uczniowie i nauczyciele szkoły realizują projekt związany z SLOW FOOD. W wyniku propagowania tej  idei  powstała grupa uczniów,  która zajęła się organizowaniem  „Piątków ze smakiem”. Inicjatywa polega na propagowaniu zdrowego odżywiania, kultury spożywania posiłków, sięgania po żywność nisko przetworzoną oraz korzystania z produktów lokalnego pochodzenia oraz starych receptur. Uczniowie przy pomocy opiekunów przygotowują świeże soki, rogaliki itp. Koordynator projektu pani Joanna Kowalczuk wraz z podopiecznymi zdecydowała, że dochód ze sprzedaży produktów zostanie przekazany na odżywki dla Natalii i Patrycji - dziewczynek chorych na mukowiscydozę. Ogromna radość na twarzach  uczniów podczas wręczenia prezentów była dla nas pedagogów potwierdzeniem, że podążanie za dzieckiem i wspieranie w jego działaniach przynosi ogromne, pozytywne efekty nie tylko jednostce, ale całej społeczności.