Szkoła Podstawowa nr 6 im. W. Chotomskiej w Dzierżoniowie

Od wielu lat w szkole uczą się dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Z roku na rok zwiększa się grupa uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, dlatego podjęto dodatkowe działania na rzecz tych uczniów.  Duży  nacisk położono na indywidualizację nauczania. Każdy nauczyciel opracował plan pracy, w którym uwzględnił pomoc dziecku o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Szkoła opracowała program  rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, w ramach którego  wspieramy każdego ucznia (również niepełnosprawnego). Zajęcia pozalekcyjne dostosowane są do potrzeb naszych uczniów  (20 bezpłatnych  rodzajów  zajęć), by każde dziecko wybrało coś dla siebie.  Zorganizowano wiele przedsięwzięć i projektów edukacyjnych, w których  uczniowie niepełnosprawni mogli się wykazać. Uczniowie osiągnęli sukcesy na miarę swoich możliwości, nagrodzeni zostali nie tylko laureaci, ale prawie zawsze wszystkie  dzieci, które wzięły udział w konkursie czy zawodach.
Do działań włączono rodziców, którzy chętnie spędzali czas w szkole. Rodzice często korzystali z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jaką zaproponowała im szkoła. Z badań satysfakcji klienta wynika, że dzieci czują się  w szkole bezpiecznie, a rodzice cenią sobie fachowość kadry. Dzieci niepełnosprawne i ich rodzice nie zgłaszali wychowawcy / dyrektorowi, że źle czują się w szkole, nie było mowy o agresji skierowanej do nich. Uczniowie (dzięki wychowawcom)  rozumieli na czym polega „inność” ich kolegów. Rodzinny  klimat jaki stworzono w placówce, sprzyja rozwojowi dzieci (szkoła ma w mieście opinię szkoły najbardziej przyjaznej rodzinie). Uczniowie objęci opieką w ramach projektu, otrzymali promocję do następnej klasy.

Poza samymi zajęciami zorganizowano szereg imprez o charakterze integracyjnym oraz informacyjno – szkoleniowych spotkań z rodzicami:

 • 05.10-26.10.2010-Realizacja projektu „Z W.Chotomską poznajemy muzykę Pana Chopina”,
 • 27.10.2010-Warsztaty dla rodziców „Ćwiczenia dnia codziennego wg. Pedagogiki M.Montessori”,
 • 25.11.2010-Warsztaty dla rodziców „Edukacja kosmiczna wg. pedagogiki M.Montessori”,
 • 7.12.2010- Warsztaty z psychologiem dla rodziców dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
 • 20.12.2010- „Spotkanie przy choince” wspólne kolędowanie całej społeczności szkolnej,
 • 11.04.2011- Szkolne Dni Promocji zdrowia (zajęcia sportowe, rodzinne zawody pływackie),
 • 21.03.2011- Witamy wiosnę –pokaz strojów ekologicznych,
 • 05.05.2011-Warsztaty dla rodziców „Edukacja językowa wg. pedagogiki M.Montessori”,
 • 26.05.2011- Dzień  rodziny – spotkanie dzieci i rodziców oraz nauczycieli,
 • 01.06.2011- Festyn z okazji Dnia Dziecka,
 • 26.09.2011- Owocowy tydzień – konkurs na owocowo-warzywną  postać.