Panorama Racławicka

Panorama Racławicka jest jednym z miejsc, które po prostu trzeba choć raz zobaczyć będąc we Wrocławiu. Duży rozmiar malowidła (15x114m) w połączeniu z zabiegami malarskimi (specjalna perspektywa) i technicznymi (oświetlenie, sztuczny teren, zaciemnione, kręte podejście), pozwala odwiedzającym „poczuć” atmosferę tamtych czasów.

Panorama Racławicka to unikatowe dzieło. Dzieci szczególnie może zainteresować Mała Rotunda, w jej środkowej części jest plastyczna mapa terenu, odzwierciedlająca układ topograficzny rejonu, gdzie miała miejsce bitwa racławicka. Uwagę przykuwają kolorowe diody, przy pomocy których zaznaczono pozycje i ruchy wojsk walczących w bitwie. Uzupełnieniem przekazu jest komentarz czytany przez lektora. W gablotach, na obrzeżach rotundy, mieści się ekspozycja Barwa i broń wojsk walczących pod Racławicami. Można też zakupić różnorodne pamiątki.

W budynku Panoramy Racławickiej odbywają się lekcje muzealne, w roku szkolnym 2011/2012 lekcje są prowadzone w okresie od 1 listopada 2011r. do 15 kwietnia 2012r. Taka lekcja trwa, podobnie jak w szkole, 45 minut. Z tym, że ma ona zupełnie inny przebieg. Obejmuje wstęp przeprowadzany w Małej Rotundzie (ok. 15 minut) i omówienie Panoramy na platformie widokowej (ok. 30 minut). Lekcje prowadzi historyk sztuki.

Warto podkreślić, że sposób przekazywania wiedzy jest dopasowany do wieku odbiorcy, tak, aby zajęcia były ciekawe a ich treść zrozumiała dla małych uczestników. Dzięki uczestnictwu w lekcjach muzealnych dzieci mogą w ciekawy sposób poszerzyć swoją wiedzę historyczną(Rozbiory Polski, Powstanie Kościuszkowskie) oraz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach powstawało malowidło. Takie zajęcia mogą być zarówno wstępem jak i uzupełnieniem dla lekcji historii, języka polskiego, plastyki. Uczestnictwo w lekcji należy zgłosić, co najmniej tydzień wcześniej. Obowiązuje rezerwacja telefoniczna: 071 344 16 61/ 071 344 23 44 Grupa liczy maksymalnie 30 uczestników.

Obiekt jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. Są podjazdy, brak jest wysokich progów, jest także toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Panorama Racławicka
Ul. Purkyniego 11
50-155 Wrocław
http://www.panoramaraclawicka.pl

oprac. Marta Papiernik

Projekt "Wrocław - miasto przyjazne dzieciom niepełnosprawnym" jest współfinansowany przez Gminę Wrocław ze środków PFRON