Centrum Sztuki WRO

Centrum Sztuki WRO prowadzi swoją działalność od 2008 roku. Ma ono swoją siedzibę przy ul. Widok 7 w przestrzeniach częściowo nowowybudowanych, częściowo odrestaurowanych.

Działania programowe CS WRO to między innymi organizacja wystaw, projekcji, wykładów, warsztatów, przygotowanie projektów artystycznych ale także  działalność wydawnicza, edukacyjna i popularyzatorska w dziedzinie sztuki współczesnej, skierowana do różnych grup odbiorców, w tym także do dzieci i młodzieży. Misją Centrum jest wspieranie działalności artystycznej i edukacyjnej oraz inicjowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej i intelektualnej.

„Przedszkole mediów” jest to projekt realizowany przez Centrum Sztuki Wro od lutego 2008. Wielokierunkowy program tego projektu obejmuje m.in. działania warsztatowe związane z bieżącym programem wystawienniczym, projekcje polskiej i światowej animacji, a także ciągle rozbudowywaną i prezentowaną w różnych galeriach i muzeach,  wystawę Interaktywny Plac Zabaw.
Celem projektu” Przedszkole mediów” jest przybliżenie zagadnień współczesnej sztuki, mediów i technologii komunikacji poprzez zabawę i różnego rodzaju zajęcia warsztatowe, przygotowywane we współpracy z artystami i prowadzone przez nich wspólnie z kuratorami i pedagogami.
Dzieci uczestniczące w wydarzeniach odbywających się w ramach „Przedszkola mediów” mają szansę poznać zarówno podstawowe zasady i pojęcia plastyki (np. perspektywa, kolor, faktura), jak i bardziej skomplikowane, związane z technologią zagadnienia, np. różnorodne aspekty wykorzystania technik medialnych w sztuce współczesnej (edycja obrazu i dźwięku, interakcja, generowanie wydarzeń w czasie rzeczywistym). Eksperymentowanie z formą, światłem i kolorem, wykorzystanie tradycyjnych środków twórczej ekspresji i nowoczesnych technologii medialnych, sprzyja rozwijaniu wyobraźni a także otwartych postaw. Ważnym celem projektu jest także  wykształcenie umiejętności współpracy wewnątrz grupy. Program ten jest kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych (1-3), a także dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz do ich rodziców i wychowawców.

Wartą uwagi inicjatywą jest Interaktywny Plac Zabaw-wystawa dla najmłodszej publiczności, złożona z interaktywnych instalacji medialnych, wyprodukowana przez Centrum Sztuki WRO. Projekt jest pionierski zarówno z powodu użycia nowoczesnych technologi, jak i interakcji z publicznością. Zestaw instalacji, ciągle rozwijany i wzbogacany o nowe komponenty, oferuje niecodzienne, ciekawe doświadczenie i pozwala widzom poprzez zabawę generować obrazy i dźwięki na wielkoformatowych ekranach w czasie rzeczywistym.
Wystawa łączy elementy elektroniczne z tymi, którymi posługują się dzieci. Umożliwia wielozmysłową percepcję zaaranżowanego, trójwymiarowego otoczenia. Takie doświadczenia są inspirujące i pobudzają wyobraźnię oraz twórczość dzieci.
Odmienną część wystawy stanowi wypoczynkowa sala w formie kina, gdzie przedstawiany jest wybór klasycznej polskiej animacji z lat 1960. i ‘70. Tak więc w Interaktywnym Placu Zabaw spotykają się media tradycyjne  i nowe.
Interaktywny Plac Zabaw zobaczyło dotychczas ponad sto tysięcy widzów w  różnych galeriach sztuki i muzeach. A jego twórcy są laureatami Nagrody Kulturalnej „Gazety Wyborczej”  WARTO za rok 2008.

Centrum Sztuki Wro jest wolne od barier architektonicznych. Jest tam winda, toaleta dla osób niepełnosprawnych, brak wysokich progów.


CENTRUM SZTUKI WRO
ul. Widok 7
50-052 Wrocław
Tel.  71 343 32 40

oprac. Marta Papiernik

Projekt "Wrocław - miasto przyjazne dzieciom niepełnosprawnym" jest współfinansowany przez Gminę Wrocław ze środków PFRON