Centrum Kultury Agora

CK AGORA jest ośrodkiem kulturalnym osiedla Różanka, którego celem jest szeroko rozumiana promocja kultury oraz wielokierunkowa działalność edukacyjna i artystyczna.

CK Agora oferuje szeroką gamę zajęć rozwijających kreatywność i wyobraźnię dzieci i młodzieży. Oferta Centrum obejmuje warsztaty z plastyki, tańca, śpiewu, gry na instrumentach muzycznych, teatru. Niezwykle ciekawe są autorskie warsztaty: malarstwa, ceramiki, szkła fusingowego, grafiki, fotografii oraz filmu. Plusem są też dobrze wyposażone pracownie (m.in. w piece ceramiczne i fusingowe, prasę graficzną).

Dzieci mogą skorzystać z pracowni:
  • choreograficznej ( w ramach której są prowadzone zajęcia z rytmiki, zespoły taneczno-wokalne, zespół tańca, nowoczesnego, balet, oraz taniec irlandzki);
  • wokalnej;
  • instrumentalnej, można w jej ramach nauczyć się bądź doskonalić grę na pianinie, skrzypcach, perkusji, gitarze;
  • teatralnej;
  • plastycznej, w jej ramach działa „bazar plastyczny” oraz akademia sztuki dla najmłodszych.

Agora realizuje różnorodne projekty o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim a nawet międzynarodowym: koncerty, spektakle, wystawy, festiwale, imprezy plenerowe, konferencje popularno-naukowe. Centrum jest otwarte na współpracę z licznymi instytucjami kultury i oświaty, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem artystycznym. Jest też otwarte na dzieci z niepełnosprawnością. Niewątpliwe plusy z punktu widzenia dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnością fizyczną to: podjazdy dla wózków, niskie progi, szerokie drzwi, winda, dostosowana toaleta i miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Centrum Kultury Agora
Ul. Serbska 5a
51-111 Wrocław
Tel.:
(071) 325-14-83
(071) 326-15-31

oprac. Marta Papiernik


Projekt "Wrocław - miasto przyjazne dzieciom niepełnosprawnym" jest współfinansowany przez Gminę Wrocław ze środków PFRON