BWA Wrocław

Galerie Design i Awangarda mają w swojej ofercie nie tylko ciekawe wystawy, ale także warsztaty dla dzieci.


TERAZ DIZAJN! - to wielopoziomowy i kompleksowy program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z Wrocławia i okolic oraz dorosłych, przygotowany i koordynowany przez zespół specjalistów związanych z galerią Design BWA Wrocław oraz specjalistów z różnych ośrodków w Polsce. Opracowany został we współpracy z grupą ekspertów obejmującą pedagogów, projektantów i specjalistów od dizajnu oraz teoretyków i historyków dyscypliny. Obejmuje osiem modułów tematycznych, stronę internetową oraz publikację teoretyczną, każdy z elementów stanowi odrębną całość skierowaną do konkretnej grupy wiekowej i grup zainteresowania. Razem tworzą jednolity program upowszechniający dizajn - jego historię i najważniejsze zagadnienia. Towarzyszące wykładom praktyczne, multimedialne warsztaty rozbudzają umiejętność i wyobraźnię ich uczestników, w szerszej perspektywie ucząc postawy obywatelskiej oraz współodpowiedzialności za kształt przestrzeni publicznej.

Warsztaty realizowane w galerii od 2010 roku cieszą się dużym zainteresowaniem. Ich nowatorska formuła, sprawdzona w dotychczasowej realizacji polega na twórczym wykorzystaniu potencjału dzieci dla rozwoju dyscypliny. Nowatorstwo i spontaniczne myślenie dzieci staje się narzędziem do pracy dla profesjonalistów. Tematyka zajęć obejmuje najbliższe otoczenie, dom, ogród. Są one realizowane w Galerii Design i Awangarda i mogą w nich brać udział dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Nazwa cyklu warsztatów to "3D czyli Dizajn Dla Dzieci". Spotkania odbywają się w soboty w godzinach 11-13, zazwyczaj 2 razy w miesiącu. Obowiązują na nie zapisy, a informacje o kolejnych spotkaniach z wyprzedzeniem zamieszczane są na stronie http://bwa.wroc.pl/. W warsztatach uczestniczy zazwyczaj około 15 dzieci. Nie są to grupy zorganizowane, więc każdy może zapisać swoje dziecko. Tematyka zajęć związana jest z dizajnem oraz z aktualnie pokazywaną wystawą w Galerii. Zajęcia mają następujący przebieg: po zabawie integracyjnej następuje prezentacja bądź mini-wykład dotyczący tematyki zajęć (np. projektowanie mebli, pojazdów, maszyn, moda, typografia), po czym uczestnicy rozpoczynają pracę warsztatowa (dzieci pracują nad własnymi projektami, korzystając z inspiracji płynącej z wystawy i wcześniejszej prezentacji). Warto zaznaczyć, że jako materiały plastyczne wykorzystywane do tworzenia prac służą śmieci, np. plastikowe butelki, kubeczki po jogurtach, rolki po papierze toaletowym. Uczestnicy pracują samodzielnie, ale pod opieką i z wsparciem osób prowadzących.

Plusy Galerii Design to dogodna lokalizacja w centrum (ul Świdnicka), ciekawa oferta warsztatów. Szerokie wejście i brak schodów, oraz wysokich progów. Minus to toalety na zapleczu nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Także wystawom w galerii Awangarda towarzyszą działania warsztatowe adresowane do różnych grup wiekowych, o których osoby zainteresowane są informowane za pośrednictwem newslettera, który można subskrybować na stronie internetowej: www.bwa.wroc.pl Galeria Awangarda mieści się w centrum na Ulicy Wita Stwosza, szerokie wejście i brak schodów umożliwiają obejrzenie wystawy. Minusem jest utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością fizyczną do toalety (trzeba pokonać schody i nie jest ona dostosowana dla osób nie w pełni sprawnych).

Galeria Awangarda

ul. Wita Stwosza 32
 50-149 Wrocław,
tel.(071) 790 25 82

Galeria Design
 ul.Świdnicka 2-4
50-067 Wrocław,
tel. (071) 790 11 93
http://wroc.bwa.wroc.pl

oprac. Marta Papiernik


Projekt "Wrocław - miasto przyjazne dzieciom niepełnosprawnym" jest współfinansowany przez Gminę Wrocław ze środków PFRON