Centrum Kultury Wrocław-Zachód

Centrum mieści się w nowoczesnym obiekcie, wyposażonym w sprzęt oświetleniowy, nagłaśniający, filmowy oraz w sprzęt do tłumaczeń symultanicznych wykorzystywany do projekcji filmowych z audiodeskrypcją.  

Centrum posiada salę teatralno-kinową (280 miejsc), 2 sale kameralne (100 i 50 miejsc), dwa duże hole wystawiennicze.

Główną misją Centrum jest kulturalne uaktywnienie lokalnej społeczności poprzez edukację kulturalna, animację społeczno- kulturalną oraz promocję zjawisk artystycznych. Od września 2006 roku odbywają się w Centrum projekcje filmów nagrodzonych na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a także projekcje filmów zagranicznych, które zyskały uznanie na międzynarodowych festiwalach.  Na uwagę zasługuje fakt, że jako jedyna instytucja kultury we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku Centrum Kultury Wrocław –Zachód od marca 2011 roku organizuje projekcje filmowe dla osób niewidomych i niedowidzących z audiodeskrypcją (symultanicznym „opowiadaniem” obrazu filmowego przez lektora). Dzięki dodatkowemu opisowi „opowiedzieć” można jak wyglądają postaci, miejsce akcji, kostiumy, gestykulacja i mimika aktorów. Centrum przygotowuje oferty dla widzów w różnym wieku. Cyklicznie organizuje projekt „Drzwi otwarte – Integracja” dla dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami. W 2011 roku projekt „Drzwi otwarte – Integracja” poświęcony było dzieciom i młodzieży niewidomej i słabowidzącej.

W obiekcie organizowane są także koncerty, recitale, wystawy, spektakle teatralne, programy kabaretowe, widowiska.

Centrum Kultury Wrocław-Zachód
ul. Chociebuska 4-6
54-433 Wrocław
tel./fax: 071 354-46-60
e-mail: biuro@ckwz.art.pl
www.ckwz.art.pl

oprac. Marta Papiernik

Projekt "Wrocław - miasto przyjazne dzieciom niepełnosprawnym" jest współfinansowany przez Gminę Wrocław ze środków PFRON