OŚRODEK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH ŚWIATOWID

OŚRODEK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH ŚWIATOWID może się pochwalić ponad 40letnią działalnością kulturalną we Wrocławiu, początkowo pod szyldem Dzielnicowego Domu Kultury Śródmieście.

Dawniej Ośrodek miał swoją siedzibę na Sępolnie, od 2002 roku mieści się na Biskupinie w nowo wybudowanym obiekcie.  Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w podjazd i windę dla niepełnosprawnych. Mieści się w nim galeria, sala widowiskowa na 130 osób z pełnym wyposażeniem scenicznym.

Światowid oferuje popołudniowe zajęcia artystyczne dla dzieci (a także młodzieży i dorosłych). Działa tam około 30 sekcji. Główne nurty tematyczne to teatr, muzyka, plastyka, taniec, zajęcia zintegrowane, hobby i relaks. Warto także podkreślić, że Ośrodek Działań Twórczych Światowid jest organizatorem festiwali, konkursów, warsztatów artystycznych, producentem premier teatralnych a także miejscem koncertów i wernisaży.

Duże imprezy organizowane przez Ośrodek to Wrocławski Festiwal Form Muzycznych (listopad), Artystyczne Warsztaty Wokalne (okres ferii zimowych – styczeń lub luty), Festiwal Bajkopisarzy „Piernikowa Chata” (styczeń-kwiecień), Ethnos – kultury świata (kwiecień) i Międzynarodowy Konkurs Plastikowych Modeli Redukcyjnych „Model EXPO” (maj).

Równolegle Światowid oferuje panel działań familijnych. W jego ramach odbywają się letnie i jesienne pikniki rodzinne oraz wakacyjne plenery ceramiczno – malarskie „Pod górą Ślężą”, skupiające uczestników (dzieci, młodzież, dorosłych) o wspólnych artystycznych pasjach. Warto wspomnieć także o Pracowni Edukacyjno- Artystycznej, która pełni funkcję zarówno świetlicy dla dzieci, jak i miejsca koordynującego działania twórcze.

Dla dzieci od 4 miesięcy do 3 lat stworzono Dziecięcą Pracownię Muzyczną Tamburynko. W jej ramach w ciepłej i przyjaznej atmosferze odbywają się zajęcia, podczas których maluchy poznają niezwykły świat muzyki. Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość oswajania się z prostymi instrumentami perkusyjnymi i ciekawymi rekwizytami. Dodatkowo zapoznają się z rytmizującymi wierszykami, a także śpiewają i tańczą przy akompaniamencie pianina i aktywnie słuchają wyselekcjonowanych utworów muzyki poważnej. Zajęcia mają pozytywny wpływ na rozwój dzieci gdyż kontakt z muzyką działa stymulująco już od pierwszych miesięcy życia. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych od 4 miesięcy do 1,5 roku i od 1,5 roku do 3 lat.

Oferta zajęć dla dzieci Światowida obejmuje między innymi zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne oraz muzyczne. Dzieciom niepełnosprawnym pracownicy polecają zwłaszcza zajęcia plastyczne oraz ceramiczne. Podczas tych pierwszych uczestnicy mają możliwość rozwijania umiejętności manualnych, wrażliwości na barwy, formy, kształty oraz poczucia estetyki. W praktyce poznają techniki plastyczne (akwarele, kredki, pastele, wyklejanki, wydzieranki, budowanie form przestrzennych, techniki szarpane i wiele innych) oraz uczą się aranżacji przestrzennej. Zajęcia są prowadzone w grupach 5-6 lat, 7-9 lat i 10-12 lat, a także dla gimnazjalistów i licealistów. Zajęcia z ceramiki rozwijają zmysł dotyku i orientacji przestrzennej. Osoby, które na nie uczęszczają mają okazję ćwiczyć zdolności manualne oraz poznają cały proces tworzenia z gliny w różnych technikach ceramicznych – od ręcznego lepienia poprzez pracę na kole garncarskim po szkliwienie i wypalanie w piecu gotowych wyrobów. Roczny cykl zajęć jest zakończony uroczystym wernisażem prac. Instruktorki Pracowni Plastycznej i Ceramicznej mają doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i poza ASP ukończyły (bądź właśnie kończą) studia specjalizacyjne w tym zakresie.

W Ośrodku odbywają się także zajęcia z kinezjologii, w których uczestniczą najczęściej seniorzy lub rodzice z dziećmi (także z dziećmi z opóźnieniami rozwojowymi).

Sekcji jest naprawdę sporo: joga dla dzieci z tańcem bollywood; mała elektronika-zajęcia, podczas których uczestnicy poznają pod okiem instruktora zasady działania prostych urządzeń elektronicznych i samodzielnie je wykonują. Uczą się tym samym w praktyce podstaw fizyki i elektroniki, kształcą dociekliwość w rozwiązywaniu problemów, cierpliwość, zdolności manualne; jest też sekcja modelarstwa, na tych spotkaniach, uwielbianych zwłaszcza przez chłopców, pod okiem instruktora tworzone są z gotowych elementów modele pojazdów, statków bądź samolotów. Zajęcia rozwijają wiedzę z zakresu historii i wojskowości oraz umiejętności manualne, precyzję i cierpliwość. Młodzież ma okazję brać udział w konkursach modelarskich oraz wystawach (w Polsce i za granicą). Sekcja jest gospodarzem dorocznego Międzynarodowego Konkursu Modelarskiego o puchar Światowida. Są też sekcje gry na gitarze, tańca. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Warto uwzględnić zainteresowania, ale także możliwości dziecka. Możliwe są bezpłatne zajęcia próbne, po których dziecko i rodzice będą wiedzieli czy właśnie ta sekcja jest najbardziej odpowiednia. Ważne, aby dziecko dobrze czuło się w danej grupie.

Ośrodek Działań Twórczych Światowid

ul. Sempołowskiej 54A
51-661 Wrocław
tel. 71 348 30 10;  71 348 30 19;
http://swiatowid.net.pl

oprac. Marta Papiernik

Projekt "Wrocław - miasto przyjazne dzieciom niepełnosprawnym" jest współfinansowany przez Gminę Wrocław ze środków PFRON