Biblioteki bez Barier we Wrocławiu

O tym, jak ważne jest czytanie, nie trzeba nikogo przekonywać. Dla każdego dziecka biblioteka może stać się miejscem magicznym. Na półkach na przeczytanie czekają prawdziwe skarby, organizowane są ciekawe spotkania i zabawy... Ważne jest, aby wszystkie dzieci mogły swobodnie poruszać się pomiędzy półkami i same wybrać interesujące je książki.

Zapraszamy do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, które posiadają status Biblioteki  bez Barier. Oznacza to, że są architektonicznie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.


Filia nr 1, ul. Sztabowa 98
Filia nr 4, ul. Wieczysta 105
Filia nr 6, ul. Lwowska 21
Filia nr 7, ul. Suwalska 3
Filia nr 9, ul. Wielkopolska 16
Filia nr 10, ul. Jelenia 7
Filia nr 16, ul. Kolista 17
Filia nr 17, ul. Gałczyńskiego 8
Filia nr 18, ul. Grabiszyńska 236 a
Filia nr 22, ul. Chociebuska 8-10
Filia nr 23, bulwar Ikara 29-31
Filia nr 29, ul. Reja 1/3
Filia nr 30, ul. Kowalska 105
Filia nr 31, ul. Strachocińska 155/157
Filia nr 37, ul. Sempołowskiej 54 a
Filia nr 40, pl. Przybyszewskiego 59
Filia nr 42, ul. Serbska 5 a
Filia nr 58, pl. Teatralny 5


Biblioteki oprócz udostępniania swoich zbiorów organizują liczne zajęcia dla dzieci: spotkania z autorami i ciekawymi ludźmi, warsztaty, konkursy i zabawy.

opracowała na podstawie strony Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu Dagmara Adwentowska