Naukowcy zidentyfikowali cechy twarzy dzieci z autyzmem

Naukowcy odkryli cechy wyróżniające twarze dzieci autystycznych. Wiedza ta może przyczynić się do lepszego zrozumienia źródeł spektrum autyzmu - informuje pismo "Molecular Autism".

Twarz i mózg rozwijają się równolegle i mają na siebie wzajemnie wpływ, począwszy od zarodka po dorastanie. Amerykańscy naukowcy, którzy stworzyli trójwymiarowy model twarzy dziecka autystycznego, wymieniają następujące cechy: szersza górna część twarzy, szersze oczy, krótsza środkowa część twarzy (w tym policzki i nos), szersze usta i rynienka podnosowa (zagłębienie biegnące od przegrody nosa do górnej wargi). Te subtelne różnice mają pomóc w dalszych badaniach nad spektrum autyzmu.

- Nie ma jasnej odpowiedzi na pytanie, czy autyzm jest powodowany przez czynniki genetyczne czy środowiskowe. Jeżeli będziemy w stanie określić, kiedy te zachodzą zmiany w zakresie rysów twarzy, być może dowiedzielibyśmy się, kiedy u dziecka zaczyna rozwijać się autyzm. Znając ten moment, moglibyśmy zidentyfikować przyczynę genetyczną, okres czasu, kiedy płód jest narażony na czynniki środowiskowe, albo jedno i drugie - mówi kierująca badaniami Kristina Aldridge, profesor anatomii na Uniwersytecie Missouri. Wykorzystując kamerę 3D Aldridge stworzyła ona mapę 17 punktów, które posłużyły do obliczenia geometrii twarzy 64 chłopców ze zdiagnozowanym autyzmem i 41 chłopców rozwijających się normalnie, w wieku od 8 do 12 lat.

Poza tym badaczka zidentyfikowała wśród dzieci autystycznych dwie grupy, których twarze również różniły się między sobą w statystycznie znaczący sposób. Wyodrębnienie podgrup cech twarzy charakterystycznych dla dzieci z konkretnymi typami zaburzeń autystycznych umożliwi, zdaniem naukowców, lepsze poznanie zróżnicowania występującego w obrębie spektrum autyzmu.

oprac. DA
PAP - Nauka w Polsce