Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej - materiały konferencyjne

Zorganizowana przez Fundację "Promyk Słońca" konferencja pt. "Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – pomoc psychologiczno-pedagogiczna, formy i metody pracy" odbyła się 10 października 2011 r. Była okazją do podsumowania projektu, a także przedstawienia bieżących zagadnień dotyczących kształcenia i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zasad udzielania wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadań szkół w świetle nowych regulacji prawnych.Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi.

Spis treści 

  • Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – budowanie systemu wsparcia i pomocy. Podsumowanie realizacji projektu, dr n. med. Adriana Pietraszkiewicz, Fundacja "Promyk Słońca"
  • Edukacja dla wszystkich i dla każdego z osobna. Zadania szkoły w świetle nowych regulacji prawnych, Emilia Wojdyła – Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Model rozpoznawania specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz – Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
  • O niektórych grzechach pedagogicznych utrudniających dzieciom edukację matematyczną, prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Zaburzenia zachowania u dzieci w ujęciu neuropsychologii, prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska - Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne
  • Włączanie uczniów z niepełnosprawnością do szkół ogólnodostępnych – wyzwania, doświadczenia i szkolna rzeczywistość, dr Danuta Al-Khamisy – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej, Lidia Lempart –  Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu we Wrocławiu
  • Uczeń z obniżoną sprawnością intelektualną – poznawanie jego słabych i mocnych stron oraz udzielanie pomocy, dr Anna Jankowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz – Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
  • Nowe technologie w terapii. Gry komputerowe rozwijające procesy poznawcze,  prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska – Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne
  • Działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na rzecz uczniów z niepełnosprawnością, Andrzej Mańkowski – Dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego