Wystawa o integracji - by Ty i Ja zmienić w "My"

Zapraszamy do obejrzenia elektronicznej wersji wystawy "Ty i Ja", która została przygotowana przez Fundację „Promyk Słońca” w ramach projektu „Dziecko z niepełnosprawnością w szkole/przedszkolu ogólnodostępnym - kampania informacyjna na rzecz edukacji włączającej”, współfinansowany ze środków PFRON przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego