Gostyń: warsztaty dla rodzin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu prowadzi projekt „Pomagając rodzinie – pomagamy dzieciom”. W jego ramach organizuje bezpłatne warsztaty dla rodziców.  

Celem programu pomocy dziecku i rodzinie jest promocja idei rodzicielstwa zastępczego oraz wspieranie rodzin, w tym zastępczych. W ramach projektu realizowanych jest wiele działań. Odbędą się całodniowe (8.00 – 16.00) specjalistyczne warsztaty dla rodziców, poświęcone następującym tematom:

  • Więź i przywiązanie - 3 listopada (czwartek);
  • Zaburzenia zachowania , umiejętność pomagania dziecku - 15 listopada  (wtorek);
  • Strata, przeżywania żałoby, lęki, fobie - 22 listopada 2011r. (wtorek);
  • Depresje dziecięce i uzależnienia - 13 grudnia (wtorek).

PCPR w Gostyniu zaprasza wszystkich chętnych, nabór (tel. 65-572-75-28 Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie) prowadzony jest do wyczerpania liczby miejsc. Realizowane są też warsztaty grupowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców mających problemy wychowawcze oraz szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione i spokrewnione. Uczestniczy w nim dwunastu kandydatów. Trwa też nabór kolejnych kandydatów na rodziców zastępczych.

Od lipca br. przy PCPR w Gostyniu działa ponadto Ośrodek Wsparcia dla Rodzin i Dzieci, z którego korzystają rodziny zastępcze oraz naturalne. W ośrodku (Gostyń, ul. Nowe Wrota 7) można skorzystać z poradnictwa specjalistycznego (najlepiej po wcześniejszym umówieniu telefonicznym ze względu na duże zainteresowanie poradami). W ośrodku dyżurują psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny oraz specjalista pomocy psychologicznej. Prowadzone są grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Dla dzieci PCPR zorganizował warsztaty fotograficzne oraz zajęcia na pływalni i kręgielni.

W ramach projektu grupa usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej otrzyma doposażenie mieszkań, w celu umożliwienia łatwiejszego startu życiowego.

Wszystkie warsztaty i spotkania są nieodpłatne dla wszystkich uczestników projektu.

oprac. DA
źródło: ngo.pl