Ważne jest to, co łączy, nie to, co dzieli

Do 19 września na wałbrzyskim rynku można oglądać wystawę „Ty i ja”, przygotowaną przez Fundację „Promyk Słońca” w ramach projektu „Dziecko z niepełnosprawnością w szkole/przedszkolu ogólnodostępnym - kampania informacyjna na rzecz edukacji włączającej”.

Podział na dwa światy – sprawnych i niepełnosprawnych – utrwala uprzedzenia, prowadzi do segregacji i wykluczenia. Prezentowane fotografie pokazują, że połączenie obu światów jest możliwe. Przełamują stereotyp patrzenia na dziecko z niepełnosprawnością przez pryzmat jego ograniczeń, skupiając się na możliwościach, mocnych stronach, na tym, co może ono osiągnąć pomimo swej niepełnosprawności.

Bohaterowie zdjęć prezentowanych na wystawie – Karolinka, Zuzia, Kuba, Oliwka, Maks, Jaś, Olek, Mikołaj, Julka – są dowodem na to, że przy odpowiednim wsparciu dzieci z niepełnosprawnością mogą spotkać się w szkole/przedszkolu ze swymi rówieśnikami na zasadzie równej pozycji, bez względu na różnice. Wymaga to przełamania barier mentalnych tkwiących często w nas, dorosłych – rodzicach, nauczycielach. Skuteczność integracji, obok wielu innych uwarunkowań, zależy bowiem w znacznej mierze od naszych postaw i nastawienia.

Autorami zdjęć są Justyna Kołodziej, Artur Zdanewicz, Patrycja Darian i Sylwia Waczko.


Projekt współfinansowany ze środków PFRON przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego