List Rzecznika Praw Dziecka w sprawie zajęć wychowania fizycznego

Z roku na rok zmniejsza się zainteresowanie uczniów aktywnością ruchową na zajęciach wychowania fizycznego. Trzeba zmienić system oceniania z tego przedmiotu – apeluje Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, w liście wystosowanym do Ministra Edukacji.

Rzecznik Praw Dziecka powołuje się na raport Najwyższej Izby Kontroli z 2010 r. Zgodnie z dokumentem 33 % uczniów szkół podstawowych i 21 % gimnazjalistów uważa lekcje wychowania fizycznego za nieinteresujące. 45 % uczniów uznało, że nauczyciele podczas zajęć nadmiernie preferują gry zespołowe. W 26 % szkół powodem takiej sytuacji była niedostateczna infrastruktura sportowa. Tylko 4 % uczniów potwierdziło, że ma możliwość korzystania z bardziej atrakcyjnych form aktywności ruchowej takich jak np. aerobik lub zajęcia na basenie.

Mała aktywność ruchowa dzieci na zajęciach wychowania fizycznego wpływa niekorzystnie na ich rozwój, o czym świadczy liczba uczniów z wadami postawy. Ma również negatywny wpływ na kształtowanie zdrowego stylu życia i zdobywanie cennej umiejętności rozładowania stresu przez wysiłek fizyczny – pisze w liście otwartym do MEN Rzecznik Praw Dziecka.

Rzecznik proponuje zmianę systemu oceniania, tak, aby uczniowie nie byli oceniani jedynie na podstawie sportowych wyników, ale według chęci uczestnictwa w zajęciach. Przywołuje jedno z rozporządzeń MEN, zgodnie z którym przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zajęć.

Marek Michalak zaznacza, że zapis ten jest jednak rzadko realizowany w praktyce. Wielu nauczycieli wciąż wystawia swoje oceny w oparciu o tzw. system tabel. W odczuciu uczniów taki sposób oceny prowadzi do dyskryminacji i wystawienia słabszych na pośmiewisko.

Ministerstwo Edukacji Narodowej obiecuje przeanalizować problem oraz wystosować odpowiedź w tej sprawie. Jednocześnie, rzecznik MEN, Grzegorz Żurawski podkreśla, że raporty NIK nie są miarodajnym źródłem informacji o sytuacji w polskich szkołach.

Oprac. DO

Źródło: www.rynekzdrowia.pl