Wiek pierwszego ataku padaczki a ryzyko obniżenia poziomu IQ

Coraz więcej wiadomo na temat związku pomiędzy padaczką a upośledzeniem umysłowym. Niedawne badanie przeprowadzone przez Kati Rantanen z Uniwersytetu w Tampere w Finlandii oraz jej współpracowników wykazało istotny związek między wczesnym wiekiem wystąpienia pierwszego ataku padaczkowego, a opóźnionym rozwojem intelektualnym.

W badaniu uczestniczyło 64 dzieci ze zdiagnozowaną padaczką, w wieku od 3 lat do 6 lat i 11 miesięcy. U połowy badanych dzieci stwierdzono poziom rozwoju mieszczący się w normie, u 22% zdiagnozowano upośledzenie w stopniu umiarkowanym, u 28% ustalono znaczny bądź głęboki stopień niepełnosprawności intelektualnej.

Opóźnienie w rozwoju łączono między innymi z takimi czynnikami jak etiologia choroby, częstość ataków, czas trwania choroby, wyniki ostatniego EEG oraz MRI, dodatkowe zaburzenia neurologiczne oraz wiek pierwszego ataku padaczki. Wyniki badania wykazały istotność tylko ostatniego czynnika. Wczesny wiek pierwszego ataku padaczki zatem istotnie zwiększa ryzyko opóźnienia rozwoju intelektualnego.  

Źródło: onlinelibrary.willey.com, Czasopismo „Epilepsia”

Oprac. DO