Wyrównywanie szans edukacyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją:

przedstawioną przez przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej podczas konferencji „Dziecko z niepełnosprawnością. Ocena stanu aktualnego i perspektywy stworzenia zintegrowanego systemu pomocy medycznej, edukacyjnej i socjalnej" zorganizowanej przez Fundację „Promyk Słońca” 29.03.2011r.