Czym jest edukacja włączająca dla dziecka niepełnosprawnego intelektualnie?

Jest możliwością bycia, kształcenia, wychowania i opieki w swojej lokalnej szkole ogólnodostępnej, tam gdzie uczy się jego siostra, brat, rówieśnicy z sąsiedztwa, z tym że powinno ono otrzymać odpowiednie dla siebie wsparcie. Nie musi być ono „wykorzeniane” ze swojego naturalnego środowiska, może korzystać codziennie z całego bogactwa relacji, emocji, dawać siebie i brać od innych, naśladować wzorce zachowania i ubierania, komunikacji, przyswajać wartości i uczyć się na miarę swoich możliwości. Takie jest jego prawo


Autor: Jadwiga Bogucka, Edukacja włączająca jako wyzwanie i szansa dla szkół, w: Szkoła równych szans. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej - budowanie systemu wsparcia i pomocy, Wrocław 2010.