Archiwum

Listopad 2010Grudzień 2010Styczeń 2011Luty 2011Marzec 2011Kwiecień 2011Maj 2011Czerwiec 2011Lipiec 2011Sierpień 2011Wrzesień 2011Październik 2011listopad 2011Grudzień 2011Styczeń 2012Luty 2012Marzec 2012kwiecień 2012Maj 2012Czerwiec 2012Lipiec 2012Sierpień 2012Wrzesień 2012Październik 2012Listopad 2012Grudzień 2012Styczeń 2013Luty 2013Marzec 2013KwiecieńMaj 2013Czerwiec 2013Lipiec 2013Sierpień 2013Wrzesień 2013Październik 2013Listopad 2013Grudzień 2013Styczeń 2014Luty 2014Marzec 2014Kwiecień 2014Czerwiec 2014Lipiec2014Sierpień 2014Grudzień 2014Styczeń 2015Luty 2015Marzec 2015Kwiecień 2015Czerwiec 2015listopad 2015Grudzień 2015Kwiecień 2016maj 2016Grudzień 2016Styczeń 2017Luty 2017kwiecień 2017Listopad 2017Grudzień 2017Wrzesień 2018Październik 2018Listopad 2018Grudzień 2018Styczeń 2019Luty 2019Marzec 2019Kwiecień 2019Maj 2019Lipiec 2019październik 2019Grudzień 2019Styczeń 2020Sierpień 2020

Wspólne zabawy ruchowe lekarstwem na małą aktywność fizyczną dzieci

Gotowe są wstępne wyniki projektu „Healthy children in sound communities” (Zdrowe dzieci w zdrowej społeczności), mającego na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Projekt Unii Europejskiej realizowany był równolegle w 5 krajach (Niemcy, Anglia, Holandia, Włochy oraz Polska). W Polsce w program prowadziła Szkoła Podstawowa nr 12 w Poznaniu. W jego ramach dzieci miały zapewnione zajęcia aktywności fizycznej 5 razy w tygodniu - 3 dni w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz 2 dni zajęć, które prowadzili specjaliści z pobliskich klubów sportowych. Dodatkowo przez okres jednego semestru dzieci uczestniczyły w lekcjach związanych z zasadami zdrowego żywienia organizowanych raz w tygodniu.


Projekt pokazał, że dzieci nie są aktywne fizycznie w wystarczającym stopniu, a rodzice nie wiedzą jak taką aktywność zaaranżować. We wstępnej analizie zmian w obrazie aktywności fizycznej polskich dzieci widać , że tylko 5-7 procent z nich deklarowało podejmowanie aktywności fizycznej w czasie wolnym każdego dnia, przy czym WHO zaleca dla tej grupy wiekowej 60 minut aktywności ruchowej dziennie.


Po przeprowadzeniu cyklu zajęć niewielkiej poprawie uległy wyniki w zakresie sprawności fizycznej, szczególnie w obszarze koordynacji i gibkości. Dzieci jednak często zwracały uwagę na to, że rodzice nie zawsze wiedzą, w co się mają z nimi bawić, jaką formę aktywności zaproponować do wspólnego wykonywania. Jest to częstym powodem do odmowy przez nich udziału w takich zabawach. W związku z tym realizatorzy projektu zapowiadają poszerzenie jego oddziaływania w przyszłości. W jego ramach planowane są w najbliższym czasie wspólne zajęcia dla dzieci i rodziców, których celem będzie przypomnienie rodzicom różnych form aktywności fizycznej, które można podejmować z dziećmi w różnym wieku.


Efektem działań mają być zmiany w programie edukacji zintegrowanej w klasach I-III, w którą włączone zostaną dodatkowe elementy aktywności fizycznej oraz żywieniowej. Następnym krokiem będzie wprowadzanie zmian w kolejnych szkołach.

Opracowała D. Uberna

Źródło: Rynek Zdrowia