Archiwum

Listopad 2010Grudzień 2010Styczeń 2011Luty 2011Marzec 2011Kwiecień 2011Maj 2011Czerwiec 2011Lipiec 2011Sierpień 2011Wrzesień 2011Październik 2011listopad 2011Grudzień 2011Styczeń 2012Luty 2012Marzec 2012kwiecień 2012Maj 2012Czerwiec 2012Lipiec 2012Sierpień 2012Wrzesień 2012Październik 2012Listopad 2012Grudzień 2012Styczeń 2013Luty 2013Marzec 2013KwiecieńMaj 2013Czerwiec 2013Lipiec 2013Sierpień 2013Wrzesień 2013Październik 2013Listopad 2013Grudzień 2013Styczeń 2014Luty 2014Marzec 2014Kwiecień 2014Czerwiec 2014Lipiec2014Sierpień 2014Grudzień 2014Styczeń 2015Luty 2015Marzec 2015Kwiecień 2015Czerwiec 2015listopad 2015Grudzień 2015Kwiecień 2016maj 2016Grudzień 2016Styczeń 2017Luty 2017kwiecień 2017Listopad 2017Grudzień 2017Wrzesień 2018Październik 2018Listopad 2018Grudzień 2018Styczeń 2019Luty 2019Marzec 2019Kwiecień 2019Maj 2019Lipiec 2019październik 2019Grudzień 2019Styczeń 2020Sierpień 2020

Konferencja "O godność dziecka z niepełnosprawnością"

Z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, 5 maja 2011 roku w Belwederze, odbyła się konferencja „O godność dziecka z niepełnosprawnością”. Konferencję uświetniła obecność Jej Królewskiej Mości Sylwii, Królowej Szwecji oraz Anny Komorowskiej, pierwszej damy Rzeczpospolitej Polskiej. Organizatorem wydarzenia był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Podczas spotkania zaproszeni goście z Polski i Królestwa Szwecji, przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych , omawiali sytuację dzieci niepełnosprawnych oraz dostępne możliwości pomocy w ramach systemów obowiązujących w obu państwach. Zwrócono także uwagę na wiele obszarów życia, w których dzieci niepełnosprawne są wciąż w Polsce dyskryminowane. Konferencja była również okazją do wymiany dobrych praktyk w poruszonym obszarze.

Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP, podkreśliła znaczenie i zasięg zmian w społecznej świadomości i postawach dotyczących niepełnosprawności w Polsce wraz z postępem demokratyzacji. W procesie transformacji niezwykle istotną rolę pełnią liczne organizacje i instytucje. Wśród wymienionych przez prezydentową Annę Komorowską znalazły się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, której pomagają również środowiska polonijne w Szwecji, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacje „Mimo wszystko" i „Akogo?", Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą" oraz Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda w swoim przemówieniu docenił również wieloletnie działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych prowadzone przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży MPDZ „Ostoja”, Fundację „Promyk Słońca” oraz Mileckie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.

Podczas konferencji zostały wręczone nagrody honorowe Rzecznika Praw Dziecka za wieloletnią działalność na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.Opracowała D. Uberna

Źródło: www.brpd.gov.pl, www.niepelnosprawni.pl