Wybierz sekcję

Listopad 2010Grudzień 2010Styczeń 2011Luty 2011Marzec 2011Kwiecień 2011Maj 2011Czerwiec 2011Lipiec 2011Sierpień 2011Wrzesień 2011Październik 2011listopad 2011Grudzień 2011Styczeń 2012Luty 2012Marzec 2012kwiecień 2012Maj 2012Czerwiec 2012Lipiec 2012Sierpień 2012Wrzesień 2012Październik 2012Listopad 2012Grudzień 2012Styczeń 2013Luty 2013Marzec 2013KwiecieńMaj 2013Czerwiec 2013Lipiec 2013Sierpień 2013Wrzesień 2013Październik 2013Listopad 2013Grudzień 2013Styczeń 2014Luty 2014Marzec 2014Kwiecień 2014Czerwiec 2014Lipiec2014Sierpień 2014Grudzień 2014Styczeń 2015Luty 2015Marzec 2015Kwiecień 2015Czerwiec 2015listopad 2015Grudzień 2015Kwiecień 2016maj 2016Grudzień 2016Styczeń 2017Luty 2017kwiecień 2017Listopad 2017Grudzień 2017Wrzesień 2018Październik 2018Listopad 2018Grudzień 2018Styczeń 2019Luty 2019Marzec 2019Kwiecień 2019Maj 2019Lipiec 2019październik 2019Grudzień 2019Styczeń 2020Sierpień 2020

Uniwersytet Warszawski stworzył nowe portale dla niepełnosprawnych

Uniwersytet Warszawski uruchomił Akademicką Bibliotekę Cyfrową kierowaną do niewidomych oraz portal poświęcony edukacji włączającej, czyli kształceniu dzieci niepełnosprawnych razem z pełnosprawnymi. O inicjatywach poinformowano 5 maja, w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.
Podręczniki dla niewidomych

Akademicka Biblioteka Cyfrowa (dostępna pod adresem www.abc.uw.edu.pl)   udostępnia osobom niewidomym materiały dydaktyczne dostosowane do ich potrzeb. Jak mówił w czwartek kierownik Biura ds. Niepełnosprawnych UE Paweł Wdówik, przygotowanie książki na potrzeby niewidomego wymaga m.in. przetworzenia w zrozumiały sposób informacji graficznych, takich jak zdjęcia, wykresy, mapy czy wzory matematyczne. Dlatego podręczniki są opracowywane według specjalnych zasad, tak aby zawarte w nich informacje w całości przekazać niepełnosprawnym.

UW sukcesywnie przerzuca książki, czasopisma i inne materiały dydaktyczne ze swojej dotychczasowej biblioteki cyfrowej do nowej, przy okazji nadaje plikom odpowiedni format, dający się odczytać przez programy, które wykorzystują niepełnosprawni do odczytywania treści wyświetlanych na ekranie. Ponadto w cyfrowych książkach uzupełniane są braki, pozycje z biblioteki są też odpowiednio opisywane. Obecnie w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej jest kilkaset książek w różnym stopniu zaadaptowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jak powiedział Wdówik, UW chce do końca roku przenieść tam wszystkie 8 tys. pozycji ze swojej starej biblioteki cyfrowej. Dodał, że adaptacja jednej książki trwa od kilku dni do dwóch miesięcy.

Biblioteka ma być narzędziem, które umożliwi uczelniom udostępnianie książek dla studentów z całej Polski. Obecnie w projekcie, oprócz UW, biorą udział: UAM w Poznaniu, krakowskie UJ i AGH oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Aby student otrzymał login i hasło, które umożliwią mu korzystanie ze zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, jego niepełnosprawność musi zostać potwierdzona przez odpowiednie komórki uczelniane. Pozycje z biblioteki są bowiem chronione prawem autorskim.

Edukacja włączająca

Druga strona internetowa uruchomiona przez UW to Portal ABCD Edukacji Włączającej (www.abcd.edu.pl). Strona jest poświecona kształceniu dzieci niepełnosprawnych razem z pełnosprawnymi w szkołach powszechnych. Właśnie taki model oświaty, kiedyś nazywany integracyjnym, nazywany jest edukacją włączającą.

Jak tłumaczył Wdówik, strona ma upowszechniać informacje, których obecnie brakuje nauczycielom, dyrektorom szkół oraz rodzicom.
- Chodzi o to, żeby pewien wymóg - edukacja dzieci niepełnosprawnych w zwykłych szkołach, który stał się faktem w krajach wysoko rozwiniętych, zadziałał także u nas - powiedział Wdówik. - Ministerstwo Edukacji Narodowej póki co nie zapewnia wystarczającego wsparcia dla zwykłych szkół i my trochę wchodzimy w tę lukę - dodał.

Portal ma zawierać artykuły dot. teorii i idei edukacji włączającej oraz raporty i statystyki na ten temat. Będzie tam można znaleźć także porady skierowane do nauczycieli, rodziców, uczniów i studentów, w tym - jak nazywają to autorzy portalu - "przykłady dobrych praktyk", czyli opisy miejsc, działań i osób, którym udało się dostosować środowisko szkoły i klasy ogólnodostępnej do potrzeb dziecka niepełnosprawnego. Na portalu będzie też można znaleźć informacje o technologiach ułatwiających naukę niepełnosprawnym oraz dane o aktach prawnych dotyczących tej tematyki.

oprac. DA
źródło: PAP - Nauka w Polsce, itm/bsz