Archiwum

Listopad 2010Grudzień 2010Styczeń 2011Luty 2011Marzec 2011Kwiecień 2011Maj 2011Czerwiec 2011Lipiec 2011Sierpień 2011Wrzesień 2011Październik 2011listopad 2011Grudzień 2011Styczeń 2012Luty 2012Marzec 2012kwiecień 2012Maj 2012Czerwiec 2012Lipiec 2012Sierpień 2012Wrzesień 2012Październik 2012Listopad 2012Grudzień 2012Styczeń 2013Luty 2013Marzec 2013KwiecieńMaj 2013Czerwiec 2013Lipiec 2013Sierpień 2013Wrzesień 2013Październik 2013Listopad 2013Grudzień 2013Styczeń 2014Luty 2014Marzec 2014Kwiecień 2014Czerwiec 2014Lipiec2014Sierpień 2014Grudzień 2014Styczeń 2015Luty 2015Marzec 2015Kwiecień 2015Czerwiec 2015listopad 2015Grudzień 2015Kwiecień 2016maj 2016Grudzień 2016Styczeń 2017Luty 2017kwiecień 2017Listopad 2017Grudzień 2017Wrzesień 2018Październik 2018Listopad 2018Grudzień 2018Styczeń 2019Luty 2019Marzec 2019Kwiecień 2019Maj 2019Lipiec 2019październik 2019Grudzień 2019Styczeń 2010

Projekt zmian w przepisach o dowożeniu dzieci do szkół i przedszkoli

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce doprecyzować przepisy ustawy o systemie oświaty w zakresie dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli. Zmiany mają dotyczyć w szczególności możliwości zorganizowania takiego transportu przez gminy niezależnie od odległości do przedszkola czy szkoły.

Obecnie gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport dzieciom objętym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym i uczniom, jeżeli ich droga do przedszkola lub szkoły jest dłuższa niż 3 km ( w przypadku klas I-IV podstawówki) lub 4 km (klasy V i VI oraz gimnazja). Ustawa jednak nie określa, czy gmina może zorganizować transport dzieci w przypadku mniejszych odległości. Takie praktyki niektórych samorządów były kwestionowane przez Regionalne Izby Obrachunkowe. Nowelizacja jasno dopuszcza możliwość zorganizowania transportu dzieci przez gminy także w przypadku, gdy odległość do przedszkola czy szkoły nie przekracza wskazanej w ustawie.

W nowelizacji zrezygnowano ponadto z zapisu, że dowóz przedszkolaków musi obejmować tylko najbliższe przedszkole. Odwrotnie w przypadku dzieci niepełnosprawnych - doprecyzowano, że bezpłatny transport przysługuje im do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka, zapewniających dziecku kształcenie specjalne.

Opracowała: DWZ

Źródło: Samorząd.pap.pl