Zasiłek rodzinny zgodny z Konstytucją

19 kwietnia 2011 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie dyskryminuje rodzin z dwojgiem dzieci niepełnosprawnych.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych,  prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do niego przysługuje wtedy, gdy dochody osiągane przez członków rodziny nie przekraczają kryterium dochodowego. W przypadku rodzin, w których wychowuje się niepełnosprawne dziecko, kryterium wynosi 583 zł* miesięcznie na osobę w rodzinie. Ustawa nie uwzględnia jednak sytuacji, gdy rodzice wychowują więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko.

Pytanie w tej sprawie skierował do Trybunału Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Rozpatrywał on sprawę matki wychowującej dwoje niepełnosprawnych dzieci, której odmówiono prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków, bo rodzina przekroczyła kryterium dochodowe.
Zdaniem sądu art. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych jest niezgodny z zasadą równości wobec prawa i równego traktowania przez władze publiczne, zasadą niedyskryminacji oraz zasadą sprawiedliwości społecznej.


Trybunał Konstytucyjny nie podzielił tego poglądu i orzekł o zgodności art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych z Konstytucją.
Z wyrokiem nie zgodziła się sędzia Teresa Liszcz, która zgłosiła zdanie odrębne. Argumentowała, że nierówne traktowanie może polegać również na równym traktowaniu osób nierównych. Tak jest w tym wypadku. Nikt nie ma przecież wątpliwości, że z wychowaniem dwojga dzieci niepełnosprawnych łączą się dużo większe wydatki.


* Obecnie kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego wynosi 664 zł na osobę w rodzinie wychowującej niepełnosprawne dziecko.

Opracowała: DWZ

Aktualizacja JK

Źródło: Rzeczpospolita