Archiwum

Listopad 2010Grudzień 2010Styczeń 2011Luty 2011Marzec 2011Kwiecień 2011Maj 2011Czerwiec 2011Lipiec 2011Sierpień 2011Wrzesień 2011Październik 2011listopad 2011Grudzień 2011Styczeń 2012Luty 2012Marzec 2012kwiecień 2012Maj 2012Czerwiec 2012Lipiec 2012Sierpień 2012Wrzesień 2012Październik 2012Listopad 2012Grudzień 2012Styczeń 2013Luty 2013Marzec 2013KwiecieńMaj 2013Czerwiec 2013Lipiec 2013Sierpień 2013Wrzesień 2013Październik 2013Listopad 2013Grudzień 2013Styczeń 2014Luty 2014Marzec 2014Kwiecień 2014Czerwiec 2014Lipiec2014Sierpień 2014Grudzień 2014Styczeń 2015Luty 2015Marzec 2015Kwiecień 2015Czerwiec 2015listopad 2015Grudzień 2015Kwiecień 2016maj 2016Grudzień 2016Styczeń 2017Luty 2017kwiecień 2017Listopad 2017Grudzień 2017Wrzesień 2018Październik 2018Listopad 2018Grudzień 2018Styczeń 2019Luty 2019Marzec 2019Kwiecień 2019Maj 2019Lipiec 2019październik 2019Grudzień 2019Styczeń 2020Sierpień 2020

Patronat honorowy nad portalem

Z radością informujemy, że przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, pan poseł Marek Plura, objął patronatem honorowym portal pomagamydzieciom.info.

Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych VI kadencji Sejmu R.P. i VII kadencji Senatu R.P. powstał  29 maja 2008 roku z inicjatywy posła Marka Plury. Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej (niezależnie od przynależności partyjnej), którzy pragną działać na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.


Celem zespołu jest m.in.:

  • Inicjowanie działań Sejmu i Senatu oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin szczególnie w zakresie przeciwdziałania ich dyskryminacji i marginalizacji społecznej,
  • Wspieranie działań sprzyjających:
    -możliwie samodzielnemu i aktywnemu życiu osób niepełnosprawnych,
    -integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
    -rozwojowi systemu edukacji, rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych,
    -rozwojowi systemu wsparcia rodzin z osobą niepełnosprawną oraz form pomocy dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki instytucjonalnej.