Komputer dla Homera

Komputer dla Homera to program realizowany przez PFRON. Udzielana w ramach programu pomoc finansowa dotyczy zakupu nowoczesnego sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń brajlowskich przez osoby z dysfunkcją narządu wzroku, w celu umożliwienia im m.in.:

  • podjęcia lub kontynuowania nauki oraz pogłębiania wiedzy,
  • zdobycie umiejętności pozwalających na usamodzielnienie się.

Więcej informacji na stronie PFRON:

Komputer dla Homera