PNF

PNF (ang. Proprioceptywnego Neuromuscular Facilitation) jest metodą wzorowaną na naturalnych ruchach zdrowego człowieka, prowadzącą do stopniowego odtwarzania umiejętności ruchowych pacjenta.

Badanie i terapia stanowią integralną całość i wzajemnie się uzupełniają. Terapeuta poszukuje przyczyn leżących u podstaw problemów zgłaszanych przez pacjenta. W terapii opiera się na potencjale najsprawniejszych bądź nieuszkodzonych sfer ruchowych i wykorzystuje je do pozyskiwania aktywności motorycznej w słabszych lub uszkodzonych obszarach narządu ruchu w oparciu o mechanizm irradiacji czyli przeniesienia pobudzenia. Rehabilitacja przeprowadzana jest zgodnie z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez pacjenta i służy usprawnianiu konkretnych funkcji. Terapeuta dąży do stworzenia sytuacji zadaniowej, w której pacjent może w bezpieczny sposób podjąć próbę odtworzenia funkcji. W proces terapeutyczny włączone zostają elementy treningu samoobsługi z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku i sytuacji, które pacjent określił jako trudne do wykonania.

Terapia metodą PNF jest bezbolesna. Ze względu na szerokie możliwości jej oddziaływania znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku pacjentów neurologicznych, ale jest także stosowana w ortopedii, pediatrii, chorobach nerwowo-mięśniowych, wadach postawy czy skoliozach.