Archiwum

Listopad 2010Grudzień 2010Styczeń 2011Luty 2011Marzec 2011Kwiecień 2011Maj 2011Czerwiec 2011Lipiec 2011Sierpień 2011Wrzesień 2011Październik 2011listopad 2011Grudzień 2011Styczeń 2012Luty 2012Marzec 2012kwiecień 2012Maj 2012Czerwiec 2012Lipiec 2012Sierpień 2012Wrzesień 2012Październik 2012Listopad 2012Grudzień 2012Styczeń 2013Luty 2013Marzec 2013KwiecieńMaj 2013Czerwiec 2013Lipiec 2013Sierpień 2013Wrzesień 2013Październik 2013Listopad 2013Grudzień 2013Styczeń 2014Luty 2014Marzec 2014Kwiecień 2014Czerwiec 2014Lipiec2014Sierpień 2014Grudzień 2014Styczeń 2015Luty 2015Marzec 2015Kwiecień 2015Czerwiec 2015listopad 2015Grudzień 2015Kwiecień 2016maj 2016Grudzień 2016Styczeń 2017Luty 2017kwiecień 2017Listopad 2017Grudzień 2017Wrzesień 2018Październik 2018Listopad 2018Grudzień 2018Styczeń 2019Luty 2019Marzec 2019Kwiecień 2019Maj 2019Lipiec 2019październik 2019Grudzień 2019Styczeń 2020Sierpień 2020

Protest przeciwko opodatkowaniu turnusów rehabilitacyjnych

Od stycznia 2011 r. turnusy rehabilitacyjne,  organizowane przez podmioty, które nie są podmiotami medycznymi, zostały obłożone 23-procentową stawką podatku  VAT. Przeciwko temu rozwiązaniu protestują rodzice dzieci niepełnosprawnych, dla których ta zmiana wiąże się ze znacznym wzrostem opłat za turnusy.

Obecnie NFZ refunduje turnusy rehabilitacyjne tylko na oddziałach szpitalnych; na taki pobyt trzeba jednak czekać w długiej kolejce. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem są turnusy rehabilitacyjne organizowane przez placówki niepubliczne.

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że styczniowa zmiana jest zgodna z prawem unijnym; w trakcie prac nad ustawą nie przewidziano jednak, że negatywne skutki tej zmiany odczują rodziny dzieci niepełnosprawnych. To na nie bowiem zostały przerzucone całe koszty przez organizatorów turnusów.

Wniosek o zniesienie podatku VAT z turnusów rehabilitacyjnych złożyli u ministra finansów Jarosław Duda, podsekretarz stanu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Sławomir Piechota, poseł PO z Wrocławia.
Ministerstwo Finansów zapowiedziało już stosowne zmiany.

Więcej: Gazeta Wyborcza

Sprzeciw w sprawie wprowadzenia 23% podatku VAT na turnusy rehabilitacyjne na stronie petycje.pl

Opracowała: DWZ

Źródło: gazeta.pl