EEG Biofeedback

 

EEG Biofeedback jest metodą terapeutyczną poprawiającą skuteczność funkcjonowania umysłu. W trakcie terapii pacjent uczy się jak świadomie zmieniać częstotliwości swoich fal mózgowych.

Odbywa się to przy pomocy nowoczesnej technologii komputerowej, dzięki której sygnał EEG z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na wyświetlany na ekranie obraz, prezentowany w formie gry wideo. Zadaniem gry jest symboliczne przedstawienie aktywności mózgu trenującego. Grą można sterować poprzez wykonywanie zadań zleconych przez terapeutę, pomagających w modyfikacji fal mózgowych. Obecnie stosuje się oprogramowanie z atrakcyjnymi grami w formacie 3D (grafika trójwymiarowa), ciekawymi nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych.

Stosowanie treningu zaleca się między innymi w przypadku:

 • nadpobudliwości psychoruchowej ADHD,
 • padaczki,
 • zaburzeń procesu uczenia się (np. dysleksji),
 • zaburzeń snu, bezdechu sennego,
 • lęku, ataków paniki,
 • zaburzeń nastroju i depresji,
 • stanów poudarowych, stanów pourazowych czaszki i mózgu,
 • zespołu Tourette’a i choroby tikowej,
 • opóźnień rozwojowych dziecka i upośledzenia umysłowego,
 • dziecięcego porażenia mózgowego,
 • autyzmu,
 • przewlekłego bólu,
 • migreny,
 • choroby Lyme,
 • stanu stresu,
 • obniżonej zdolności do zaprezentowania własnych osiągnięć i umiejętności i tremy,
 • zaburzeń koncentracji i utrzymywania uwagi, zaburzeń pamięci
 • agresji,
 • zaburzeń łaknienia (m.in. w anoreksji i bulimii),
 • moczenia nocnego,
 • poważnych chorób psychiatrycznych (m.in. w schizofrenii i psychozach),
 • jąkania się,
 • uzależnień (m.in. od leków, narkotyków, jedzenia, seksu, alkoholu, gier),
 • obniżonej kondycji psychicznej i fizycznej osób pracujących umysłowo lub osób, które doświadczyły nadzwyczajnych zdarzeń (m.in. menadżerów, policjantów, pilotów, kierowców, sportowców, artystów, ale również osób uczących się).

 

Badania naukowe dowodzą, że stosowanie terapii metodą EEG – Biofeedback, w zależności od rodzaju i wagi problemu, wykazuje 60-90% skuteczności. Może być również wartościową alternatywą dla leczenia farmakologicznego, np. w przypadku zaburzeń koncentracji uwagi ADD, czy ADHD, dla których efektywność stosowania Biofeedbacku wynosi 80% (więcej w Poradniku Fundacji „Promyk Słońca” nr 1, w zakładce Do pobrania).

Terapia powinna być prowadzona przez specjalistę, najczęściej psychologa, psychiatrę bądź innego lekarza, posiadającego za sobą odpowiednie szkolenie. Treningi Biofeedbacku zamknięte są w cykl spotkań, których długość zależy od zgłaszanego problemu. Można podzielić je na krótkoterminowe (ok. 20 spotkań), wymagające systematycznych spotkań, np.. dla ADHD (40-60 sesji) lub długoterminowe (ok. 80 spotkań). Spotkania powinny odbywać się przynajmniej raz w tygodniu, może to być także 2- 3 razy na tydzień. Pojedyncza sesja trwa ok. 45 minut.

Więcej na temat metody można znaleźć w biuletynach informacyjnych wydawanych przez Fundację „Promyk Słońca”:

nr 1/2005

nr 9/2009

nr 12/2010

Opracowała D. Uberna