Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Konwencja praw osób niepełnosprawnych została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 13 grudnia 2006 r.

Polska podpisała Konwencję w marcu 2007 roku, jednak do tej pory jej nie ratyfikowała.

Konwencję podpisało blisko 150 państw, a ratyfikowało - 97. W styczniu 2011 r. do stron Konwencji dołączyła Unia Europejska.

TEKST KONWENCJI