Szanse na rozszerzenie programu terapeutycznego dla chorych na SM

Opracowano nową wersję programu terapeutycznego leczenia chorych na stwardnienie rozsiane (SM).

O szansach na rozszerzenie programu terapeutycznego poinformowała konsultant krajowa ds. neurologii prof. Danuta Ryglewicz.  W założeniach nowej wersji programu znalazło się:

  • wydłużenie terapii immunomodulującej (interferonem-beta lub octanem glatirameru) z 36 do 60 miesięcy u pacjentów, u których obserwuje się pozytywną reakcję na to leczenie oraz
  • zniesienie limitu wieku, który ograniczał możliwość włączania do programu chorych poniżej 16. roku życia i powyżej 39. roku życia.

Nowy program jeszcze w tym miesiącu powinien trafić do Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM), gdzie będzie poddany ocenie Rady Konsultacyjnej Agencji.

Źródło: PAP Nauka w Polsce.