Profesor Marta Bogdanowicz laureatką Orderu Uśmiechu

Order Uśmiechu przyznawany jest od 1968 r. Z wnioskiem o przyznanie Orderu mogą obecnie występować dzieci z całego świata; ostatecznego wyboru dokonuje Międzynarodowa Kapituła.

Wśród Kawalerów Orderu Uśmiechu wyróżnionych w 2010 r. znalazła się prof. dr hab. Marta Bogdanowicz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka Polskiego Towarzystwa Dysleksji, autorka wielu publikacji naukowych, popularnonaukowych oraz metod diagnostycznych wykorzystywanych przy ocenie rozwoju dziecka.

Pani Profesor prowadzi w Fundacji Promyk Słońca kursy: „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” oraz „Metoda Dobrego Startu”.