Petycja uczniów w sprawie napisów dla osób niesłyszących

Polscy uczniowie z Instytutu Głuchoniemych w Warszawie wysłali petycję do Parlamentu Europejskiego, w której proszą Parlament, by zajął się problematyką obowiązku stosowania w telewizji, kinach oraz transporcie publicznym napisów dla osób niesłyszących.

W petycji zaapelowano, by Parlament Europejski podjął działania zmierzające do poprawy sytuacji osób niesłyszących.

W Polsce brak jest obecnie regulacji prawnej nakazującej stosowania napisów dla osób z dysfunkcją narządu słuchu; luka ta utrudnia korzystanie przez osoby niepełnosprawne z instytucji kultury, czy transportu publicznego. Usuwanie tego typu barier zakłada Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. Polska przyjęła Konwencję w 2007 r., ale do tej pory jej nie ratyfikowała.

Petycja została wysłana do Parlamentu Europejskiego po spotkaniu podsumowującym projekt "Magiczna Europa", zorganizowanym pod patronatem serwisu europarlament.pap.pl.

Opracowała: DWZ

Źródło: onet.pl