Rzecznik praw dziecka: Jakiekolwiek dyskryminowanie dzieci z niepełnosprawnością oraz chorych jest naruszeniem art. 32 Konstytucji RP

Na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka opublikowane zostało oświadczenie Rzecznika dotyczące dyskryminowania dzieci chorych i niepełnosprawnych w zakresie umożliwienia im uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych czy sportowych, w którym uznano wszelkie formy dyskryminacji dzieci za naganne i niedopuszczalne.

Oświadczenie to było następstwem opisanej przez dziennikarzy „Gazety Wyborczej” historii z Torunia: firma organizująca zajęcia edukacyjne odmówiła trójce dzieci zarażonych wirusem HIV uczestnictwa w zajęciach ze zdrowymi rówieśnikami, w zamian proponując dużo droższe zajęcia indywidualne.

Falę krytyki wywołała wypowiedź Pracownika Biura Rzecznika Praw Dziecka, który stwierdził, że postępowanie to nie nosi znamion dyskryminacji. Karolina Kędziora z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego przy okazji podkreśliła brak wyczerpującej w tym zakresie regulacji prawnej. Odwołując się do niedawno przyjętej ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, wskazała, że nie ma w niej otwartego katalogu cech, ze względu na które nie wolno dyskryminować. Ustawa ta zatem będzie niewystarczająca, ponieważ nie obejmuje wielu obszarów dyskryminacji i dyskryminowanych grup.

W najnowszym oświadczeniu Rzecznik Praw Obywatelskich jednoznacznie sprzeciwił się wszelkim formom dyskryminacji dzieci chorych i niepełnosprawnych, podkreślając, że warunkiem właściwego rozwoju dziecka jest jego kontakt z rówieśnikami.

Całe oświadczenie można znaleźć na stronie internetowej RZECZNIKA PRAW DZIECKA.

Opracowała: DWZ

źródło: gazeta.pl