Przedszkole a rozwój mowy u dzieci

Naukowcy z Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego w Oslo postanowili sprawdzić, czy rodzaj opieki, jaką objęte są dzieci w wieku 1, 1,5 i 3 lat może mieć wpływ na rozwój mowy.

W tym celu przebadali blisko 20 tys. norweskich dzieci.

Z przeprowadzonych badań wynika, że u dzieci w wieku 1,5 roku oraz 3 lat, które uczęszczały do przedszkola, rzadziej stwierdzano opóźnienia rozwoju mowy niż u dzieci, które w tym samym czasie przebywały w domu pod opieką członka rodziny lub opiekunki.
W przypadku dzieci rocznych, badacze nie zaobserwowali znaczących różnic w rozwoju mowy zależnych od rodzaju sprawowanej nad nimi opieki.


Wyniki przeprowadzonych badań opublikowane zostały w piśmie "Early Child Development and Care".

Opracowała: DWZ

Źródło: PAP