Uczmy się razem

Jarosław Pieniak, wrocławianin, członek Stowarzyszenia „Razem”, a prywatnie tata czteroletniego Jasia z zespołem Downa otrzymał nagrodę Światowej Organizacji na rzecz Osób z Zespołem Downa działającej przy ONZ za stworzenie grup integracyjnych w przedszkolach.

To rodzice ze Stowarzyszenia „Razem” przekonali urzędników miejskich, aby system edukacji włączającej wprowadzić we wrocławskich przedszkolach publicznych, prowadzonych przez miasto. W grupach uczą się i bawią dzieci zdrowe i niepełnosprawne, dodatkowo nad dziećmi z zespołem Downa czuwa pedagog. Wrocław jest pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło system edukacji włączającej do zarządzanych przez siebie przedszkoli.

Pobyt w przedszkolu to najodpowiedniejszy czas na kształtowanie prawidłowych postaw wobec drugiego człowieka. W tym wieku dzieci nie mają uprzedzeń, naturalnie reagują na inność swoich kolegów. Uczą się udzielać pomocy, ale i z niej korzystać. Wymiana doświadczeń w tym zakresie jest ważna dla wszystkich.

Grupy integracyjne w miejskich przedszkolach we Wrocławiu funkcjonują w następujących placówkach:

  • Przedszkole 109 przy ul. Nowowiejskiej,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 przy ul. Suwalskiej,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 przy ul. Kurpiów.

Dzieci niepełnosprawne przyjmuje również Integracyjne Przedszkole przy ul. Swobodnej 8a, zarządzane przez Fundację „Promyk Słońca”, posiadające status przedszkola publicznego.

Jarosław Pieniak obecnie promuje ideę edukacji włączającej – aby dzieci z zespołem Downa mogły się uczyć w szkole najbliższej ich miejscu zamieszkania, razem z kolegami i koleżankami z podwórka.

opracowała Dagmara Adwentowska