Wczesne wspomaganie rozwoju - krok po kroku

Dzięki programowi wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) rodzice mogą regularnie korzystać z pomocy specjalistów w celu stopniowej poprawy funkcjonowania i rozwoju dziecka dotkniętego niepełnosprawnością. Aby maluch mógł zostać objęty programem wczesnego wspomagania rozwoju, powinien posiadać odpowiednią opinię, potwierdzającą taką potrzebę.

1. Gdzie można uzyskać odpowiednią opinię?

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespoły orzekające, działające w publicznych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Należy wybrać się do poradni właściwej dla miejsca zameldowania lub – jeżeli dziecko chodzi do przedszkola i jest zameldowane w innym miejscu – do poradni, która opiekuje się danym przedszkolem. Pracownicy tych placówek poinformują, co jest potrzebne, by starać się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

2. Dokumenty, które mogą być potrzebne przy ubieganiu się o wydanie opinii.

  • zaświadczenie lekarskie na specjalnym druku (druk powinien być dostępny w poradni),
  • opinia przedszkola, jeśli dziecko do niego uczęszcza,
  • wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (odpowiedni druk można otrzymać w poradni).

Aby zespół orzekający działający w danej poradni mógł rozpatrzeć wniosek o przyznanie

ww. opinii, dziecko musi mieć wykonane badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne. Są one wykonywane w poradni (w poradni publicznej – nieodpłatnie).

3. Dziecko uzyskało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Co teraz?

Rodzice powinni udać się z opinią do placówki, która realizuje program WWR. Może to być m.in.:

  • poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
  • przedszkole integracyjne,
  • przedszkole ogólnodostępne,
  • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
  • ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy.

W wybranej przez siebie placówce można dowiedzieć się dokładnie, jak będzie wyglądała

organizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

opracowała Dobrosława Uberna

psycholog

Fundacja „Promyk Słońca”