Nowe siatki centylowe

W ramach programu Opracowanie norm ciśnienia tętniczego i młodzieży w Polsce (OLAF) specjaliści z Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie opracowali nowe siatki centylowe, które zawierają aktualne normy wzrostu, masy ciała, wskaźnik BMI (body mass index) oraz ciśnienie tętniczego dla polskich dzieci w wieku od 7 do 18 lat.

Siatki centylowe  to wykresy, dzięki którym na podstawie np. wieku dziecka i jego ciśnienia można wskazać, czy dane dziecko jest narażone na wystąpienie nadciśnienia tętniczego, umożliwiają one pediatrom obiektywną ocenę rozwoju fizycznego i stanu odżywienia dziecka. Pozwalają też na wczesne wykrycie zaburzeń. Nowe siatki są zwieńczeniem projektu OLAF, w jego ramach przebadano 17,5 tys. dzieci z 416 szkół z całego kraju. Pomiary prowadzono w latach 2007-2009.

Stosowane do tej pory siatki były przestarzałe, część z nich odnosiła się ponadto tylko do dzieci z dużych obszarów miejskich. Stosowane były też siatki opracowane przez Światową Organizację Zdrowia czy amerykańskie Centrum Kontroli Chorób. Dane te niekoniecznie były tożsame z krajowymi i trudno było je porównywać z wynikami dzieci polskich. Dodatkowo problem wynikał z pomiarów ciśnienia. Dotychczasowe normy oparte były na pomiarze przy użyciu aparatu rtęciowego. Tymczasem w praktyce powszechnie używa się aparatów oscylometrycznych.

Opracowanie aktualnych norm wzrostu, wagi i ciśnienia jest niezwykle istotne z punktu widzenia diagnostyki w pediatrii.

– Ocenę rozwoju biologicznego dziecka przeprowadza się , wykonując dokładne pomiary ciała, a następnie porównuje się wyniki pomiarów z aktualnymi normami populacyjnymi, które służą jako układ odniesienia – mówi Zbigniew Kułaga, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” i koordynator projektu OLAF.

 

Siatki centylowe są dostępne na stronie projektu: http://www.czd.pl/olaf

opracowała Dagmara Adwentowska