Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie powiatu wrocławskiego mogą ubiegać się w tutejszym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Można uzyskać dofinansowanie do:

  • przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, na które osoba niepełnosprawna uzyskała refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • sprzętu rehabilitacyjnego, co oznacza sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w warunkach domowych, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania (np. stacjonarne rowery rehabilitacyjne, stepery, bieżnie);
  • likwidacji barier technicznych – poprzez bariery techniczne rozumie się przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie ( podnośniki, schodołazy);
  • likwidacji barier w komunikowaniu się – bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji ( np. komunikatory, systemy świetlne, komputery);
  • likwidacji barier architektonicznych – bariery architektoniczne to ograniczenia uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej sprawne funkcjonowanie w środowisku domowym. Likwidacja tej bariery polega między innymi na likwidacji schodów, progów, montażu brodzika bezprogowego, natrysku, wc, etc. dostosowanych do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

     

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131 w godzinach 7:45 -15:45 tel. 71-7221865, 71-7221777 oraz na stronie internetowej www.pcpr.wroclaw.pl.

opracowała Anna Klempous