Poradnik Fundacji "Promyk Słońca" nr 11

„Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka” – biuletyn Fundacji „Promyk Słońca", adresowany do rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, a także lekarzy i terapeutów. Poruszamy w nim tematy związane z rozwojem psychomotorycznym dziecka, przedstawiamy metody leczenia i terapii. Informujemy rodziców o realizowanych przez Fundację projektach i możliwościach uzyskania pomocy.

„Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci” nr 11

Wstęp

Dział naukowo-szkoleniowy
Wsparcie społeczne a funkcjonowanie interpersonalne młodzieży z zaburzeniami psychicznymi (o normalnym rozwoju i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)
Quo vadis, młody człowieku, czyli wyprawa w dorosłość oczami szóstoklasisty. Pojęcie pracy w rozumieniu uczniów klas szóstych
Ostrość wzrokowa – podstawowa miara jakości widzenia
Dziecko jako pacjent w gabinecie stomatologicznym
Rozwój zaburzeń odżywiania się we współczesnym społeczeństwie

Dział aktualności
XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo—Szkoleniowa „Niemożliwe staje się możliwe – rehabilitacja w dobie rozwoju nauk i nowych technologii”
Konkurs Naukowy Fundacji „Promyk Słońca”. II edycja
Otwarcie nowych placówek
Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej
Wieści ze żłobka
Z życia przedszkola
Dawno, dawno temu…
Wrocław bez barier

Dział informacyjny
Ustno-twarzowa terapia regulacyjna Castillo Moralesa
Integracja sensoryczna
Kurs Integracji Sensorycznej II stopnia
Terapia metodą integracji sensorycznej w Centrum „Promyk Słońca”
Kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Mieszkanie osoby niepełnosprawnej: usuwanie barier


POBIERZ