Poradnik Fundacji "Promyk Słońca" nr 5

„Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka” – biuletyn Fundacji „Promyk Słońca", adresowany do rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, a także lekarzy i terapeutów. Poruszamy w nim tematy związane z rozwojem psychomotorycznym dziecka, przedstawiamy metody leczenia i terapii. Informujemy rodziców o realizowanych przez Fundację projektach i możliwościach uzyskania pomocy.

„Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci” nr 5

Wstęp

Dział naukowo-szkoleniowy
Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży
Kup mi mamo, kup mi tato! O wpływie reklamy na dzieci
Gdy dziecko zaczyna mieć problemy z matematyką…
Jak pomóc dziecku przetrwać pierwsze trudne dni w żłobku?
Skala Rozwoju Psychomotorycznego wg Brunet-Lezine jako przykład możliwości monitorowania postępów terapii zaburzeń u dzieci – prezentacja wyników badań Centrym Diagnostyczno-Rehabilitacyjnego „Promyk Słońca”

Dział aktualności
Wieści z przedszkola
IX Międzynarodowa Konferencja pt. „Otworzyć świat – metody diagnostyki i terapii zaburzeń okresu dzieciństwa i dojrzewania”
NIE MA BARIER. Dolny Śląsk. Warsztaty dla nauczycieli
POSTAWA TO PODSTAWA, więc mamo, tato, zadbajcie o mój kręgosłup!

Dział informacyjny
Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym

Listy
Dzieci i wychowanie. Postawa przyzwalająca


POBIERZ