Poradnik Fundacji "Promyk Słońca" nr 1

„Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka” – biuletyn Fundacji „Promyk Słońca", adresowany do rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, a także lekarzy i terapeutów. Poruszamy w nim tematy związane z rozwojem psychomotorycznym dziecka, przedstawiamy metody leczenia i terapii. Informujemy rodziców o realizowanych przez Fundację projektach i możliwościach uzyskania pomocy.

„Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci” nr 1

Przedmowa
Doświadczenia Fundacji „Promyk Słońca” w kompleksowej rehabilitacji dzieci

Dział naukowo-szkoleniowy
Rozwój niemowlęcia w pierwszym kwartale życia
Rodzice w rehabilitacji rozwojowej
Wideotrening komunikacji jako forma wspierania rodziny dzieci z zaburzeniami rozwoju
Pedagogika lecznicza Marii Montessori
Rozwój dziecka przez zabawę
Komputerowa terapia XXI wieku
EEG Biofeedback w terapii psychologicznej
Słuchanie muzyki do celów relaksacyjnych
Wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych poprzez wizualizację

Dział aktualności
Sprawozdanie merytoryczne Fundacji
Pożytek publiczny

Dział informacyjny
Renta socjalna
Ulgi w PKS i PKP
Listy
Problemy rodziców dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością

POBIERZ