Zajęcia rewalidacyjne

Wszyscy uczniowie niepełnosprawni mają prawo do udziału w zajęciach rewalidacyjnych.

W szkole specjalnej zajęcia rewalidacyjne zapisane są w ramowych planach nauczania w ilości 10 godzin na oddział w szkole podstawowej i gimnazjum. W szkołach ogólnodostępnych na wniosek dyrektora organ prowadzący szkołę przydziela uczniom niepełnosprawnym dodatkowe zajęcia rewalidacyjne:

  • korekcyjne wad postawy,
  • korygujące wady mowy,
  • orientacji przestrzennej i poruszania się,
  • nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji,
  •  inne formy wynikające z indywidualnych potrzeb ucznia niepełnosprawnego.

 

opracowała Weronika Żuławińska