Bezpłatny transport

Kwestie związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków zostały określone w art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty.

Wynika z niego, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia. Natomiast dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, gmina jest zobowiązana zapewnić bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia.

Ustawa o systemie oświaty nie reguluje trybu i sposobu zapewnienia uczniom przez gminę bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i do domu.

 

opracowała Weronika Żuławińska