Bezpłatne podręczniki

Uczniowie niepełnosprawni uczący się w szkołach ogólnodostępnych lub specjalnych mają prawo do bezpłatnych podręczników.

Dyrektor szkoły ogólnodostępnej lub specjalnej przekłada do Kuratorium Oświaty zamówienie na podręczniki dla ucznia niepełnosprawnego na specjalnym formularzu WSIP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (można ściągnąć drogą elektroniczną) w celu podpisania przez osobę upoważnioną, której nazwisko figuruje na stronie WSiP. Podręczniki stanowią własność szkoły, są tylko wypożyczone dla ucznia.

 

opracowała Weronika Żuławińska